Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi đang đi làm

Bạn vẫn được hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp khi mà bạn đang đi là. Điều này chắc hẳn là rất khó tin, nhưng thực tế thì nó lại xảy ra như vậy một cách hoàn toàn hợp lý, đúng theo quy định của Luật bảo hiểm. Vậy để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề này thì Kế toán Newvision xin nêu cụ thể như sau:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

− Đã có giao kết hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng làm việc từ đủ từ 03 tháng trở lên thì ngày mà người lao động được xác định là đã có việc làm chính là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc bắt đầu có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc các đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì ngày có việc làm sẽ được xác định chính là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thì ngày mà người lao động được xác định là đã có việc làm chính là ngày được ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

anh-minh-hoa

Như vậy, người lao động được xác định là có việc làm là khi đã có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Do đó, thử việc không được coi là tìm được việc làm. Vậy nên, thời gian này người lao động sẽ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo Luật lao động 2012 thì thử việc tối đa không quá 2 tháng).

Lưu ý: Nếu sau khi hợp đồng thử việc kết thúc, bắt đầu ký hợp đồng lao động chính thức có từ đủ 03 tháng trở lên và bắt đầu đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons