Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Xử lý hoá đơn của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động được xử lý như thế nào? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

thue-duoc-tru

Trường hợp hoá đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì Cục thuế phải kiểm tra xem xét, đối chiếu với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định có hàng hoá thực tế mua hay mua bán hoá đơn khống để xử lý vi phạm. Nếu hoá đơn trên là đúng thực tế có phát sinh mua hàng, hàng hoá mua vào có nhập kho được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì chấp nhận được khấu trừ, hoàn thuế và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp hoá đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn thì doanh nghiệp không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập tính thuế.

+ Nếu doanh nghiệp chưa kê khai khấu trừ thuế GTGT thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chờ kết quả chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi các hoá đơn không có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

+ Nếu doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ.

Nếu doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hoá và hoá đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra, thanh tra xác minh, đối chiếu với doanh nghiệp có quan hệ mua bán về một số nội dung.

Kiểm tra, xác minh hàng hoá cần có: Hợp đồng mua bán hàng hoá (nếu có), hình thức giao nhận hàng hoá, địa điểm giao nhận hàng hoá, phương tiện vận chuyển hàng hoá, chi phí vận chuyển hàng hoá, chủ sở hữu hàng hoá và nguồn gốc hàng hoá trước thời điểm giao hàng.

Kiểm tra, xác minh việc thanh toán cần có: ngân hàng giao dịch, đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch, số lần thực hiện giao dịch, hình thức thanh toán và chứng từ thanh toán.

Kiểm tra, xác minh việc xuất khẩu hàng hoá cần có: Tờ khia hải quan có xác nhânj thực xuất của cơ quan hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và vận đơn (nếu có).

Sau khi kiểm tra, thanh tra mà xác minh được việc mua bán hàng hoá là có thực và đúng quy định pháp luật thì doanh nghiệp được khấu trừ và hoàn thuế GTGT, đồng thời doanh nghiệp phải cam kết nếu trong hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan thuế sau này có phát hiện sai phạm thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và có dấu hiệu phạm tội thì lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận:

+ Trường hợp hoá đơn phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động mà nếu chứng minh được giao dịch là thật thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

+ Trường hợp hoá đơn phát sinh sau khi doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Vì vậy cần chú ý: Trước khi nhận hoá đơn GTGT đầu vào kế toán nên kiểm tra xem hoá đơn đó có hợp pháp bằng cách truy cập vào trang website: tracuuhoadon.gdt.gov.vn

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons