Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào

 

Hàng hóa, dịch vụ mua vào mà không có hóa đơn thì phải hạch toán và xử lý như thế nào? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

Xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào

 1. Những điều cần chú ý trước khi xử lý các hóa đơn mua hàng không có hóa đơn.

 • Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế.
 • Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ:

+ Trong thời hạn 12 giờ nếu không chứng minh được thì sẽ xử phạt từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

+ Trong thời hạn 12 – 24 giờ nếu không chứng minh được thì xử phạt từ 300.000 đến 3.000.000 đồng.

 • Người bán không lập hóa đơn khi bán hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 1. Mua hàng hóa của hộ gia đình, cá nhân có mức doanh thu dưới 100 triệu/năm.

 • Cách xử lý mua hàng không có hóa đơn đầu vào.

Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015. Nếu doanh nghiệp mua hàng trong các trường hợp sau:

 • Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.
 • Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, mây, nứa, lá, rơm, song, sọ dừa, vỏ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp không trực tiếp kinh doanh bán ra.
 • Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (trừ các trường hợp trên) có mức doanh thu dưới 100 triệu/năm.
 • Tất cả cá trường hợp mua hàng hóa không có hóa đơn nêu trên thì doanh nghiệp muốn được ghi nhận vào chi phí thì phải làm bộ hồ sơ, gồm:
 • Hợp đồng mua bán.
 • Chứng từ thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Biên bản giao hàng hóa.
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN.

Chú ý: Bảng kê phải do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký và chịu trách nhiệm. Và giá mua trên bảng kê phải tương tự như giá trên thị trường, nếu cao hơn sẽ bị loại.

 • Cách hạch toán mua hàng hóa không có hóa đơn đầu vào.

Sau khi xử lý xong việc đưa các khoản chi phí đó vào chi phí hợp lý thì doanh nghiệp căn cứ vào chứng từ thanh toán để hạch toán như chi phí bình thường.

 1. Mua hàng hóa của hộ gia đình, cá nhân có mức doanh thu trên 100 triệu/năm.

 • Hộ gia đình và cá nhân kinh doanh phải lên cơ quan thuế để nộp thuế, sau đó cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn bán lẻ đưa cho doanh nghiệp đi thuê.
 • Dựa vào hóa đơn bán hàng, hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế TNDN.
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons