Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Yêu cầu cần có của một kiểm toán viên

Công việc kiểm toán đòi hỏi sự chính xác và nhạy bén vậy để làm một kiểm toán giỏi thì các kiểm toán viên cần đảm bảo các yêu cầu, kỹ năng sau:

Thứ nhất: Yêu cầu về tính độc lập: Nó được xem nhưlà điều kiện cần để có thể đạt được mục tiêu của việc hoạt động kiểm toán, mà còn là nguyên tắc hành nghề cơ bản của kiểm toán viên.

– Đòi hỏi sự trung thực và trách nhiệm của kiểm toán viên

– Không bị ràng buộc trong việc tiếp xúc với các tài liệu và báo cáo của doanh nghiệp.

– Không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tính thần nào .

– Mọi câu hỏi về tình hình kinh doanh hoặc các sử lý kế toán trong các giao dịch của doanh nghiệp cần được trả lời đầy đủ và đảm bảo rằng kiểm toán viên không bị hạn chế trong việc thu thập các bằng chứng kiểm toán.

– Cần duy trì và đảm bảo tính độc lập trong quá trình kiểm toán.

thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu

Thứ hai: Yêu cầu về tư chất đạo đức
– Phải có lương tâm nghề nghiệp

– Luôn làm việc với sự thận trọng cao với tinh thần làm việc chuyên cần.

– Phải đảm bảo tínhtrung thực và có chính kiến rõ ràng.

– Phải đảm bảo tính công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến thiên vị với bất kỳ đối tượng nào.

– Không những thế mà thường xuyên còn phải rèn luyện tính cẩn thận và sự siêng năng cần thiết.

– Phải biết tôn trọng bí mật của những thông tin thu thập được trong quá trình kiểm toán.

– Phải biết tôn trọng pháp luật.

Thứ ba: Yêu cầu về năng lực, nghiệp vụ

– Phải có chuyên môn về nghiệp vụ vững chắc đồng thời cần hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng

– Có các kỹ năng và kinh nghiệm

– Phải biết về pháp luật

Vậy bên trên là những yêu cầu cần có của một kiểm toán viên mà dịch vụ kế toán Newvision đã tổng hợp lại và chia sẻ cho các quý bạn đọc hy vọng nó sẽ giúp ích một phần nào đó trong việc kiểm toán của các bạn.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons